Lâu đài Thái Nguyên

Toàn bộ đèn sử dụng cho công trình đều sản xuất tại Châu Âu.