EuroLight tại triển lãm Vietbuild Hà Nội 2019
EuroLight tại triển lãm Vietbuild Hà Nội 2019

Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Đình Toàn, cùng các quan chức khác trong ngành xây dựng, tới tham quan gian hàng của EuroLight tại triển lãm Vietbuild Hà Nội.

EuroLight tại triển lãm Vietbuild Hà Nội 2019
EuroLight tại triển lãm Vietbuild Hà Nội 2019
EuroLight tại triển lãm Vietbuild Hà Nội 2019
EuroLight tại triển lãm Vietbuild Hà Nội 2019
EuroLight tại triển lãm Vietbuild Hà Nội 2019
EuroLight tại triển lãm Vietbuild Hà Nội 2019
EuroLight tại triển lãm Vietbuild Hà Nội 2019
EuroLight tại triển lãm Vietbuild Hà Nội 2019
Sản phẩm liên quan