Một số công trình tiêu biểu tháng 12 năm 2023 của EuroLight

Dù tháng 12 là tháng rất bận rộn của ngành đèn trang trí nhưng EuroLight vẫn hoàn thành 100% các đơn hàng đã cam kết với khách hàng.